Грамада

Дата: 25 август 2011

Място: пред Община Грамада
Zolder, Belgium

Дата: 03 септември 2011

Място: Circuit Zolder
София

Дата: 09 септември 2011

Място: пред Министерство на здравеопазването
Бъди доброволец! ... чрез пътна безопасност

Целта на проект „Бъди доброволец! … чрез пътна безопасност“ е да се тества подход, да се проучат предимствата и недостатъците му и да разработи европейски модел за вземане на информирано решение дали да се организира еднократно доброволческо събитие или пълномащабна доброволческа кампания, като се имат предвид различните обстоятелства или желания ефект, а дейностите да се изградят на принципа „младежи общуват с младежи” и се насърчава гражданското участие.
Проектът разглежда не само въпроса "Какво означава да си доброволец?", но дава конкретни отговори на по-важните въпроси: "Защо да си доброволец?" и "Как да станеш доброволец?". Конкретните цели са:

  • разпространение на съществуващи знания: Опитът на партньорите по проекта ще бъде използван за:
    • разработване и използване на съвременни методи за привличане вниманието на младите хора и фокусиране към доброволчески дейности с голям социален ефект;
    • обучение на 120 младежки лидери-доброволци в рамките на 12 обучения, като мултипликатори в провеждането на успешни кампании, осъществявани от младежи за младежи;
    • директно включване на 1800 граждани в дванадесет местни акции, организирани от младежките лидери-доброволци, и достигане до най-малко 18 000 граждани чрез информационни материали, разпространявани по време на акциите;
  • генериране на нови знания: По време на проекта ще се организират по една акция в България и в Белгия, за да се провери транснационалната приложимост на подхода ни. Акциите ще бъдат оценявани поотделно. Еднократното събитие в България ще служи като пилотна акция за пълномащабна кампания от десет последователни акции, която ще бъде осъществена след това в рамките на проекта. ТОП-25, като независим оценител на проекта ще разработи методика за оценка предимствата и недостатъците както на организираното еднократно доброволческо събитие, така и на пълномащабната доброволческа кампания. Това ще включва наблюдения по време на дейностите, въпросници за доброволците и за участниците, както и оценка на резултатите – качествени и количествени. Всички констатации ще послужат като основа за изготвяне на доклад за оценка, придружен от мултимедийна презентация.
  • разпространение на новите знания: Въз основа на констатациите ТОП-25, заедно с партньорите по проекта, ще разработи и разпространи препоръки към международната си мрежа. Те ще описват предимствата и недостатъците на организирането на еднократното доброволческо събитие и на пълномащабната доброволческа кампания, и какво се препоръчва при различни обстоятелства за организации с различен капацитет. В допълнение мултимедийната презентация ще бъде представена по време на следващия Европейски младежки форум за пътна безопасност, организиран от Европейската комисия, както и на други подобни събития, фокусирани върху организирането на доброволчески дейности.

В рамките на този проект сдружение „Отворена Младеж“ и Министерство на здравеопазването организират кампания „Избери своя път“ с фокус върху злоупотребата с алкохол и последващо шофиране като нагледен пример не само за доброволческа кампания, но и за успешно сътрудничество между гражданското общество и държавните институции.

 
Осем големи стъпки в подкрепа на здравето

LASER EUROPE - Франция

Кампанията обхваща множество страни от темата за здравеопазването. Здравето е глобална тема, както и здравното образование за факторите, които го застрашават. Основната задача на кампанията е да представи множеството здравни теми и да образова младите хора. Инициативата цели да изостри чувствителността на младите хора по важните въпроси за здравето, да постави основите за справяне с проблема на рисковото поведение сред младежи на 16-29-годишна възраст и да се намали преобладаващото неподходящо здравно поведение.

Пътят на илюзията

Road Safety Institute „Panos Mylonas” – Гърция

Кампанията има за основни цели: да бъдат убедени, предимно младите хора, че да се шофира под въздействието на алкохол е опасно; да информира участниците за резултатите от прекомерната употреба на алкохол по време на шофиране и не само; да въздейства в посока промяна на манталитета да се пие и след това да се шофира.

Състезание с презервативи или за ефектите на алкохола

SIDA STUDI - Испания

Кампанията цели да повиши осведомеността на младежите относно ефектите на алкохола върху шофьорските умения и информираността за ефектите на алкохола върху използването на презервативи.

Просто го кажи!

Responsible Young Drivers - Холандия

Основните цели на кампанията са да бъдат накарани младите хора да осъзнаят важността да обсъждат с партньора си/ приятелите си различни рискови ситуации, например, да се прибереш вкъщи, пътувайки в кола с разстроен шофьор, или секс без презерватив, или пък да не смееш да говориш с определен човек, защото те е страх какви ще са последствията. Целта не е да се промени поведението,  а по-скоро нагласите по отношение на интимност между приятели и партньори.

 <iframe src="http://www.youtube.com/embed/1BZ_q8X-0-0?rel=0&amp;feature=player_embedded" allowfullscreen="true" frameborder="0" width="400" height="280"></iframe>

http://beautofan.ru | http://beholidays.ru | http://smipress.ru | http://realty10.ru